آغاز پروژه ی پیاده سازی و استقرار سیستم SAP S4HANA در گروه خودروئی بهمن در آذر ماه سال 1397

آغاز پروژه ی پیاده سازی و استقرار سیستم SAP S4HANA در گروه خودروئی بهمن در آذر ماه سال 1397
بازگشت

آغاز پروژه ی پیاده سازی و استقرار سیستم SAP S4HANA در گروه خودروئی بهمن در آذر ماه سال 1397

گروه بهمن با 65 سال سابقه در تولید خودرو، پوشش نیازهای بازار حمل و نقل با رویکرد تولید وسائل نقلیه از دوچرخ تا 18 چرخ و در قالب شرکتهای ایران دو چرخ، بهمن موتور، سیبا موتور و بهمن دیزل، نقش مؤثری در صنعت خودرو به ویژه در بخش خودروهای کار و تجاری ایفا نماید. گروه بهمن در راستای اهداف هلدینگ، اقدام به استفاده از راهکارSAP ورژن S4/HANA گرفته است.

پروژه در تاریخ 20 ام آبان 1397 در شرکتهای بهمن موتور، بهمن دیزل و سیبا موتور و در دو فاز آغاز به کار کرده است؛ اسکوپ فاز اول، پیاده سازی کلیه ی فرایندهای ماژول های مالی، بهای تمام شده، فروش، ،تولید، کیفیت، مدیریت اسنادو مدارک، تأمین، انبار، مدیریت مهندسی تغییر و اسکوپ فاز دوم، پیاده سازی فرایندهای ماژول های نگهداری و تعمیرات، خدمات پس از فروش و مدیریت منابع مالی و بودجه می باشد.

این پروژه به روش ASAP Activate پیاده سازی خواهد شد.