پروژه استقرار سیستم جامع منابع سازمانی SAP ERP نسخه S4/HANA در شرکت آذین تنه در مهرماه سال 1397

پروژه استقرار سیستم جامع منابع سازمانی SAP ERP نسخه S4/HANA در شرکت آذین تنه در مهرماه سال 1397
بازگشت

پروژه استقرار سیستم جامع منابع سازمانی SAP ERP نسخه S4/HANA در شرکت آذین تنه در مهرماه سال 1397

پروژه استقرار سیستم جامع منابع سازمانی SAP ERP  نسخه S4/HANA  در شرکت آذین تنه به صورت رسمی در تاریخ اول  مهر ماه 1397 طی جلسه ای که با حضور مدیران و کابران کلیدی شرکت آذین تنه و مشاورین سامه آرا برگزار گردید، به بهره برداری رسید.

فاز اول این پروژه که از اردیبهشت ماه سال 1396 آغاز گردید، یک سال و نیم به طول انجامید و پوشش کاملی از فرآیندهای سازمان از جمله حوزه های انبار، تامین، مالی، بهای تمام شده، مدیریت نقدینگی، فروش، تولید و کیفیت را در بر می گیرد. این پروژه جز اولین پروژه های انجام شده با استفاده از راهکار S4HANA در ایران می باشد که از راهکارهای Best Practice شرکت SAP در حوزه های Discrete، Process و Repetitive به صورت ترکیبی استفاده شده است. راهکار سازمانی SAP S4HANA جدیدترین راهکار جامع سازمانی شرکت SAP می باشد که بر پایه راهکار انقلابی SAP HANA ایجاد شده و در آن مدیریت پایگاه های داده به صورت In—memory انجام می شود. 

مهمترین فعالیت های انجام شده در فاز اول این پروژه عبارتند از:

 برگزاری بیش از 20 جلسه آموزش آشنایی مقدماتی با ماژول های SAP

 برگزاری بیش از 100 جلسه طراحی فرآیندها در هر ماژول

 برگزاری 20 جلسه در رابطه با یکپارچگی ماژول ها

 تهیه بیش از 35 قالب داده اساسی مورد نیاز سیستم

 تهیه بیش از 900 صفحه اسناد طراحی فرآیندهای سازمان

 برگزاری بیش از 18 جلسه جهت ارائه و تایید اسناد طراحی

 برگزاری بیش از 140 جلسه آموزشی

 برگزاری بیش از 140 جلسه تست یکپارچه سیستم