آغاز رسمی بهره برداری از سیستم SAP ERP نسخه S4HANA در شرکت بارز کردستان در تیرماه سال 1397

آغاز رسمی بهره برداری از سیستم SAP ERP نسخه S4HANA در شرکت بارز کردستان در تیرماه سال 1397
بازگشت

آغاز رسمی بهره برداری از سیستم SAP ERP نسخه S4HANA در شرکت بارز کردستان در تیرماه سال 1397

پروژه استقرار سیستم جامع منابع سازمانی SAP ERP  نسخه S4/HANA  در شرکت بارز کردستان به صورت رسمی در تاریخ اول تیر ماه 1397 طی جلسه ای که با حضور مدیران و کابران کلیدی شرکت بارز کردستان و مشاورین سامه آرا برگزار گردید، به بهره برداری رسید.

 

این پروژه که از دی ماه سال 1395 آغاز گردید، یک سال و نیم به طول انجامید و پوشش کاملی از فرآیندهای سازمان از جمله حوزه های انبار، تامین، نگهداری و تعمیرات، مالی ، بهای تمام شده، مدیریت نقدینگی، منایع انسانی، حقوق و دستمزد، فروش، تولید و کیفیت را در بر می گیرد. این پروژه اولین پروژه انجام شده با استفاده از راهکار S4HANA در ایران می باشد و در آن از راهکارهای Best Practice شرکت SAP در حوزه های Discrete، Process و Repetitive به صورت ترکیبی استفاده شده است. راهکار سازمانی SAP S4HANA جدیدترین راهکار جامع سازمانی شرکت SAP می باشد که بر پایه راهکار انقلابی SAP HANA ایجاد شده و در آن مدیریت پایگاه های داده به صورت In—memory انجام می شود. 

 

مهمترین فعالیت های انجام شده در این پروژه عبارتند از:

•برگزاری بیش از 50 جلسه آموزش آشنایی مقدماتی با ماژول های SAP

•برگزاری بیش از 140 جلسه طراحی فرآیندها در هر ماژول

•برگزاری 35 جلسه در رابطه با یکپارچگی ماژول ها

•برگزاری بیش از 10 جلسه استانداردسازی فرآیندهای بین گروه و کردستان  

•تهیه بیش از 60 قالب داده اساسی مورد نیاز سیستم

•تهیه بیش از 1300 صفحه اسناد طراحی فرآیندهای سازمان

•برگزاری بیش از 40 جلسه جهت ارائه و تایید اسناد طراحی

• برگزاری بیش از 206 جلسه آموزشی

•برگزاری بیش از 220 جلسه تست یکپارچه سیستم