شروع پروژه پیاده سازی ماژول مدیریت منابع انسانی SAP در شرکت گلستان در خرداد ماه سال 1397

شروع پروژه پیاده سازی ماژول مدیریت منابع انسانی SAP در شرکت گلستان در خرداد ماه سال 1397
بازگشت

شروع پروژه پیاده سازی ماژول مدیریت منابع انسانی SAP در شرکت گلستان در خرداد ماه سال 1397

پس از گذشت 4 سال از اجرایی شدن SAP در شرکت گلستان در حوزه های فروش، لجستیک، خرید، انبار، تولید، کیفیت، مدیریت حسابداری مالی و حسابداری صنعتی، شرکت گلستان در فرورودین ماه 97 تصمیم به پیاده سازی ماژولهای توسعه منابع انسانی گرفته و این پروژه را با همکاری شرکت سامه آرا عملیاتی می نماید. اسکوپ پروژه پیاده سازی منابع انسانی در شرکت گلستان شامل مدیریت پرونده پرسنلی، مدیریت چارت و تشکیلات سازمانی، مدیریت حقوق و دستمزد می باشد. با توجه به ماهیت کاری پرسنل گلستان و وابستگی مدیریت کارکرد پرسنل به شرکت های دیگر گروه خانواده گرامی، مدیریت کارکرد پرسنل در این فاز در سیستم های جانبی مدیریت شده نتیجه آن در سیستم SAP منجر به محاسبه حقوق و دستمزد می شود.