برگزاری کارگاه آموزشی رفتار حرفه ای سازمانی در آذر ماه سال 1396

برگزاری کارگاه آموزشی رفتار حرفه ای سازمانی در آذر ماه سال 1396
بازگشت

برگزاری کارگاه آموزشی رفتار حرفه ای سازمانی در آذر ماه سال 1396

کارگاه آموزشی رفتار حرفه ای سازمانی با مشارکت گروه مشاورین رادمان با هدف ارتقا رفتار حرفه ای کارکنان سامه آرا در تاریخ 25 آذر 96 برگزار گردید. 

 

در این کارگاه مشارکتی موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفت:

وظايف مديران در اخلاقي کردن سازمان   

عوامل روان‌شناختي مرتبط با اخلاق كار

مسئوليت‌پذيري

برتري‌جويي و رقابت‌طلبي

صادق بودن

احترام به ديگران

رعايت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهاي اجتماعي

مشتری مداری

مدیریت برخورد

مثبت اندیشی

ارتباطات سازمانی

اصول و شیوه های معاشرت