آغاز پروژه تحول سرمایه های سازمانی با همکاری شرکت مشاوره مدیریت رادمان، گامی جدید برای استمرار موفقیت در سامه آرا در مرداد ماه سال 1396

آغاز پروژه تحول سرمایه های سازمانی با همکاری شرکت مشاوره مدیریت رادمان، گامی جدید برای استمرار موفقیت در سامه آرا در مرداد ماه سال 1396
بازگشت

آغاز پروژه تحول سرمایه های سازمانی با همکاری شرکت مشاوره مدیریت رادمان، گامی جدید برای استمرار موفقیت در سامه آرا در مرداد ماه سال 1396

پروژه تحول سرمایه های انسانی در سامه آرا با هدف جذب و توسعه کارکنان توانمند، با همکاری گروه مشاوره مدیریت رادمان در مرداد 96 آغاز گردید.
طراحی، تدوین و بهینه‌سازی نظام‌های نوین منابع انسانی در موضوعات جذب و استخدام، توسعه کارکنان، مدیریت عملکرد، مدیریت استعدادها، جانشین پروری و طراحی ساختار سازمانی، از اهداف این پروژه می باشند که ثبت قرارداد با گروه مشاور مدیریت رادمان، به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه، تسهیلگر پیاده سازی این نظام ها در سامه آرا خواهد بود.
این پروژه در سه فاز بستر سازی، توانمند سازی و متمایز سازی انجام خواهد شد.