پیاده سازی سیستم SAP ERP در شرکت آذین تنه در مرداد ماه سال 1396

پیاده سازی سیستم SAP ERP در شرکت آذین تنه در مرداد ماه سال 1396
بازگشت

پیاده سازی سیستم SAP ERP در شرکت آذین تنه در مرداد ماه سال 1396

شرکت آذین تنه، تولیدکننده سیستم ترمز خودرو و تحت لیسانس Bosch و AP Lockheed می باشد. آذین تنه به سبب همکاری با بیش از 200 تامین کننده، از زنجیره تامین بسیار پیچیده ای برخوردار است که برای مدیریت و بهبود این زنجیره، تصمیم به استفاده از راهکار SAP ورژن S4/HANA گرفته است. پروژه در تاریخ 16 اردیبهشت 1396 در دو فاز شروع شده است؛ اسکوپ فاز اول، پیاده سازی ماژول های تامین، فروش، انبار و لجستیک، تولید، مالی و قیمت تمام شده و اسکوپ فاز دوم، پیاده سازی ماژول های منابع انسانی، مدیریت منابع نقدینگی، مدیریت کیفیت، نگهداری و تعمیرات و هوش تجاری می باشد.