راه اندازی سیستم SAP ERP در شرکت ماد آریا ویستا در تیر ماه سال 1396

راه اندازی سیستم SAP ERP در شرکت ماد آریا ویستا در تیر ماه سال 1396
بازگشت

راه اندازی سیستم SAP ERP در شرکت ماد آریا ویستا در تیر ماه سال 1396

شرکت تازه تاسیس ماد آریا ویستا در حوزه قطعه سازی و با تمرکز بر روی تولید قطعات خودرو در حوزه های صندلی، باتری و کاتالیست فعالیت می کند.
سیستم SAP ERP در این شرکت با استراتژی Roll Out از پروژه کروز با اسکوپ ماژول های MM، PP، SD، PM، HR، FI، CO، QM و DMS، طی مدت 3 ماه در 20 تیر ماه 1396 اجرایی گردید.