برگزاری دوره آموزشی SQL Performance Tuning در شرکت سامه آرا در اسفند ماه سال 1395

برگزاری دوره آموزشی SQL Performance Tuning در شرکت سامه آرا در اسفند ماه سال 1395
بازگشت

برگزاری دوره آموزشی SQL Performance Tuning در شرکت سامه آرا در اسفند ماه سال 1395

در راستای ارتقا سطح علمی مشاورین شرکت سامه آرا، در زمستان سال 1395 دوره آموزشی SQL Performance Tuning برای تیم تکنیکال، توسط شرکت توسعه فناوری اطلاعات آرتاراد برگزار گردید.