دوره های SAP Overview در شرکت مخابرات ایران در اسفند ماه سال 1395

دوره های SAP Overview در شرکت مخابرات ایران در اسفند ماه سال 1395
بازگشت

دوره های SAP Overview در شرکت مخابرات ایران در اسفند ماه سال 1395

در زمستان سال 1395 دوره های SAP Overview به مدت پنج روز در شرکت مخابرات ایران توسط شرکت سامه آرا برگزار گردید. در این دوره ها خلاصه ای از مباحث اصلی ماژول های تامین، لجستیک، مالی، منابع انسانی و تکنیکال ارائه گردید.