شروع رسمی پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP ERP ورژن S4/HANA در شرکت بارز کردستان در دی ماه سال 1395

شروع رسمی پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP ERP ورژن S4/HANA در شرکت بارز کردستان در دی ماه سال 1395
بازگشت

شروع رسمی پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP ERP ورژن S4/HANA در شرکت بارز کردستان در دی ماه سال 1395

پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم جامع برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP ورژن S4/HANA بصورت رسمی همزمان با آغاز سال جدید میلادی در تاریخ 12 دی ماه 1395 با حضور کلیه مدیران و کاربران کلیدی و مشاوران شرکت سامه آرا آغاز شد.