قرارداد پیاده سازی SAP ERP در شرکت لاستیک بارز کردستان در آذر ماه سال 1395

قرارداد پیاده سازی SAP ERP در شرکت لاستیک بارز کردستان در آذر ماه سال 1395
بازگشت

قرارداد پیاده سازی SAP ERP در شرکت لاستیک بارز کردستان در آذر ماه سال 1395

قرارداد پیاده‌سازی SAP-ERP در شرکت لاستیک بارز کردستان از گروه صنعتی بارز با شرکت سامه آرا به امضا رسید. اسکوپ پروژه شامل حوزه‌های مدیریت مالی، بها تمام شده، مدیریت نقدینگی، مدیریت لجستیک شامل فروش، لجستیک، برنامه‌ریزی مواد، مدیریت خرید و انبارها، برنامه‌ریزی تولید، مدیریت کیفیت، نگهداری و تعمیرات، مدیریت مدارک و اسناد و در حوزه منابع انسانی شامل مدیریت چارت سازمانی، سوابق پرسنلی، حقوق و دستمزد و حضور و غیاب می‌باشد. طبق برنامه شروع پروژه ابتدای دیماه 1395 میباشد.