اجرایی شدن سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در شرکت آبکوه سامان در مرداد ماه سال 1395

اجرایی شدن سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در شرکت آبکوه سامان در مرداد ماه سال 1395
بازگشت

اجرایی شدن سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در شرکت آبکوه سامان در مرداد ماه سال 1395

سیستم SAP ERP در شرکت آبکوه سامان  (شرکت هولدینگ گروه صنعتی بوتان) در مرداد ماه  95 اجرایی گردید. بدین ترتیب تا کنون شرکت الیکا، گروه صنعتی بوتان و شرکت آبکوه سامان در قالب یک هولدینگ از سیستم SAP ERP برای مدیریت سیستم های اطلاعاتی خود استفاده می نمایند.