عقد قرارداد مشاوره و نظارت بر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERPدر شرکت سن ایچ در خرداد ماه سال 1395

عقد قرارداد مشاوره و نظارت بر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERPدر شرکت سن ایچ در خرداد ماه سال 1395
بازگشت

عقد قرارداد مشاوره و نظارت بر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERPدر شرکت سن ایچ در خرداد ماه سال 1395

شرکت سامه آرا مفتخر به عقد قرارداد پروژه مشاوره و نظارت بر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در شرکت سن ایچ یکی از خوشنام ترین شرکت ها در حوزه تولید انواع آبمیوه، کنستانتره و شربت، در تاریخ 95/03/01  است. این پروژه تا تاریخ 96/07/01 ادامه خواهد داشت. اسکوپ پروژه شامل حوزه مالی، بهای تمام شده، تأمین، تولید، فروش و کیفیت است.