اجرایی شدن موفق ماژول منابع انسانی در شرکت پتروپارس ایران و PRE در بهمن ماه سال 1394

اجرایی شدن موفق ماژول منابع انسانی در شرکت پتروپارس ایران و PRE در بهمن ماه سال 1394
بازگشت

اجرایی شدن موفق ماژول منابع انسانی در شرکت پتروپارس ایران و PRE در بهمن ماه سال 1394

سیستم منابع انسانی شامل ماژول های مدیریت منابع انسانی، مدیریت چارت سازمانی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، سلف سرویس کارکنان و سلف سرویس مدیران با موفقیت در ابتدای دیماه 94 در شرکت پتروپارس ایران و شرکت پی آر آی از گروه پتروپارس توسط متخصصان شرکت سامه آرا لایو و اجرایی شد و از ابتدای بهمن ماه سیستم های قبلی کنار گذاشته شد. این موفقیت را به همکاران سامه آرا و پتروپارس تبریک میگویم. به امید موفقیت های بیشتر