حضور شرکت سامه آرا ارائه دهنده راهکارهای SAP درایران در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در دی ماه سال 1394

حضور شرکت سامه آرا ارائه دهنده راهکارهای SAP درایران در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در دی ماه سال 1394
بازگشت

حضور شرکت سامه آرا ارائه دهنده راهکارهای SAP درایران در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در دی ماه سال 1394

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در تاریخ 12 تا 14 دی ماه 94 در مرکز همایش های برج میلاد تهران با حضور جمعی از مدیران حرفه ای و پژوهشگران توسعه مدیریت در حال برگزاری است. سامه آرا، ارائه دهنده راهکارهای SAP پذیرای مدیران برجسته کشور می باشد.