اجرایی شدن موفق سیستم مالی و منابع انسانی شعبه ایران پتروپارس در مرداد ماه سال 1395

اجرایی شدن موفق سیستم مالی و منابع انسانی شعبه ایران پتروپارس در مرداد ماه سال 1395
بازگشت

اجرایی شدن موفق سیستم مالی و منابع انسانی شعبه ایران پتروپارس در مرداد ماه سال 1395

سیستم منابع انسانی و مالی شعبه ایران شرکت پتروپارس لیمیتد شامل ماژولهای کارگزینی ، تشکیلات و روشها ، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد ، دفتر داری عمومی ، اموال ، دریافت و پرداخت ، کنترل بودجه و مدیریت  بانک و تنخواه در اول مرداد 1393 بصورت آزمایشی لایو گردید. لازم به ذکر است شعبه ایران شرکت پتروپارس به عنوان یک شخصیت حقوقی میباشد.