شروع پیاده سازی سیستم SAP در شرکت پتروپارس ایران PPIو شرکت PRE در بهمن ماه سال 1394

شروع پیاده سازی سیستم SAP در شرکت پتروپارس ایران PPIو شرکت PRE در بهمن ماه سال 1394
بازگشت

شروع پیاده سازی سیستم SAP در شرکت پتروپارس ایران PPIو شرکت PRE در بهمن ماه سال 1394

پس از پیاده‌سازی کامل SAP در شرکت پتروپارس لیمیتد و شرکت حفاری پوسکو، در تاریخ 3 بهمن 1392 پروژه پیاده‌سازی SAP-ERP در سایر شرکت‌های گروه پتروپارس لیمیتد (پتروپارس ایران PPIو PRE) شروع شد. اسکوپ پروژه شامل پیاده سازی ماژول‌های حوزه مالی، حسابداری بها تمام شده، مدیریت نقدینگی، مدیریت بودجه، مدیریت زنجیره تامین و انبارها، لجستیک، مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت، مدیریت مدارک و اسناد فنی ، مدیریت منابع انسانی، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، مدیریت آموزش، مدیریت سفر، مدیریت استراتژی سازمان و هوش تجاری و پرتال  ESS-MSS می‌باشد.