شروع پیاده سازی SAP ERP در گروه صنعتی بوتان در آذر ماه سال 1392

شروع پیاده سازی SAP ERP در گروه صنعتی بوتان در آذر ماه سال 1392
بازگشت

شروع پیاده سازی SAP ERP در گروه صنعتی بوتان در آذر ماه سال 1392

در تاریخ 19 آذر 1392 رسما پروژه پیاده‌سازی SAP-ERP در گروه صنعتی بوتان و شرکت الیکا شروع گردید. اسکوپ پروژه شامل حوزه‌های مدیریت مالی، بها تمام شده، مدیریت نقدینگی، مدیریت لجستیک شامل فروش، لجستیک، برنامه‌ریزی مواد، مدیریت خرید و انبارها، برنامه‌ریزی تولید، مدیریت کیفیت، نگهداری و تعمیرات، مدیریت مدارک و اسناد و در حوزه منابع انسانی شامل مدیریت چارت سازمانی، سوابق پرسنلی، حقوق و دستمزد و حضور و غیاب می‌باشد. طبق برنامه سیستم‌های فوق ابتدای 94 عملیاتی و به بهره‌برداری خواهند رسید.