اجرایی شدن ماژول مدیریت مدارک و اسناد SAP ERP در شرکت پتروپارس و شرکت حفاری پوسکو در اردیبهشت ماه سال 1392

اجرایی شدن ماژول مدیریت مدارک و اسناد SAP ERP در شرکت پتروپارس و شرکت حفاری پوسکو در اردیبهشت ماه سال 1392
بازگشت

اجرایی شدن ماژول مدیریت مدارک و اسناد SAP ERP در شرکت پتروپارس و شرکت حفاری پوسکو در اردیبهشت ماه سال 1392

مدیریت اسناد و مدارک پروژه  فازهای 6,7,8, 12,17, 19, 23, Drilling عسلویه  و Farzad A و همچنین مدارک و اسناد حفاری  از همان ابتدای پروژه به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای گروه پتروپارس مطرح بود و خوشبختانه به عنوان اولین ماژول در تاریخ اول اردیبهشت  که با موفقیت و بصورت کامل راه اندازی شد. حجم داکیومنتهای منتقل شده از سیستم Expedition به Sap بالغ بر 6 ترابایت اطلاعات بود.