حضور سامه آرا به عنوان اسپانسر در اولین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در شهریور ماه سال 1391

حضور سامه آرا به عنوان اسپانسر در اولین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در شهریور ماه سال 1391
بازگشت

حضور سامه آرا به عنوان اسپانسر در اولین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در شهریور ماه سال 1391

اولین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی طبق برنامه در روزهای 18 و 19 شهریور ماه سال 1391 در هتل المپیک تهران برگزار خواهد گردید. محورهای کنفرانس شامل "مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی" و همچنین "نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی " خواهد بود.