عقد قرارداد با کروز در شهریور ماه سال 1390

عقد قرارداد با کروز در شهریور ماه سال 1390
بازگشت

عقد قرارداد با کروز در شهریور ماه سال 1390

قرار داد مدیریت پیاده سازی کامل ماژول‌هایmySAP  با یکی از بزرگ ترین و معتبرترین شرکت قطعه سازی ایران در تاریخ 20 شهریور 1390 منعقد گردید. مدت زمان پیاده سازی 18 ماه و اسکوپ پروژه به شرح زیر می‌باشد:

Financial, Controlling, Funds management, Liquidity &Cash Management, Sales Distribution, Logestics Execution, Material Management ,Production Planning, Quality Management, Document Management System , Engineering Change