شروع پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP-ERP در شرکت الکتروپیک

شروع پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP-ERP  در شرکت الکتروپیک
بازگشت

شروع پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP-ERP در شرکت الکتروپیک

 جلسه شروع پروژه استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان SAP-ERP شرکت الکتروپیک با حضور مدیران ارشد و کاربران کلیدی این شرکت و اعضاء هیات مدیره و نفرات تیم اجرایی سامه آرا در تاریخ 20 ام آذر ماه 1398 در محل شرکت الکتروپیک  برگزار گردید. در ابتدای این جلسه آقای مهندس شیروانی(مدیر پروژه کارفرما ) در رابطه با دلیل نام گذاری پروژه پیاده سازی سیستم SAP به " تبت" ( تلاش برای تحول) توضیحات مبسوطی ارائه و سپس در رابطه با اسکوپ پروژه و زمانبندی آن توضیحاتی را ارائه نمودند، سپس آقای مهندس ریاستیان و  مهندس اصغری مدیریت سامه آرا و مدیر پروژه در رابطه با نحوه اجرا و نکاتی را که باید در طول پروژه رعایت نمایند توضیحاتی را ارائه نمودند. در آخر آقای مهندس منصوری مدیر عامل محترم شرکت الکتروپیک دلیل تغییر سیستم و لزوم حمایت از این سیستم را اعلام نمودند.

                        

در پایان جلسه، منشور و تعهد نامه اجرای صحیح پروژه توسط همه ذینفعان پروژه به امضا رسید.

                                                

  پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی شرکت الکتروپیک طبق قرارداد در مدت 18 ماه اجرایی شده و محدوده این پروژه شامل حوزه های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار،نگهداری و تعمیرات، منابع انسانی، مالی و حسابداری و مدیریت مستندات است. ویرایش مورد استفاده در این پروژه S4/HANA ریلیز 2020 می باشد.

جزییات بیشتر ...

کلمات کلیدی الکتروپیک SAP شروع پروژه