عقد قرارداد با شرکت صنایع شیمیایی غفاری

عقد قرارداد با شرکت صنایع شیمیایی غفاری
بازگشت

عقد قرارداد با شرکت صنایع شیمیایی غفاری

طی جلسه ای در تاریخ 17-12-99 که در محل شرکت صنایع شمیایی غفاری و با حضور مدیریت عامل این شرکت و هیأت مدیره شرکت سامه آرا برگزار گردید . قرارداد پیاده سازی سیستم SAP-ERP این شرکت امضاء  گردید. زمان شروع پروژه SAP-ERP این شرکت فروردین 1400 و زمان اجرایی شدن سیستم فروردین 1401 می باشد. اسکوپ قرارداد پیاده سازی فرایندهای استاندارد بر اساس Best Practice های صنایع شیمیایی شامل حوزه های تامین (خرید)،  انبار، مهندسی، برنامه ریزی، تولید، فروش، نگهداری و تعمیرات،مدیریت کیفیت ، مدیریت سرمایه های انسانی، مالی و حسابداری قیمت تمام شده ، مدیریت منابع مالی ، مدیریت بودجه،  مدیریت پروژه ، مدیریت مستندات می باشد. ویرایش SAP-ERP مورد استفاده در این پروژه  نسخه 2020  S4/HANA   است.

جهت اطلاع از جزییات بیشتر خبر به لینک مرتبط مراجعه نمایید.

کلمات کلیدی صنایع شیمیایی غفاری