برگزاری سمینار آشنایی با سیستم SAP در دانشگاه شریف

برگزاری سمینار آشنایی با سیستم SAP در دانشگاه شریف
بازگشت

برگزاری سمینار آشنایی با سیستم SAP در دانشگاه شریف

سمینار آشنایی با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در دانشگاه شریف با حضور مدیر عامل سامه آرا آقای دکتر ریاستیان و آقای مهندس ارض پیما معاونت سیستم های صنایع تولیدی کروز در تاریخ 20 تیر ماه 1400 برگزار گردید.

در این سمینار در ابتدا آقای ریاستیان توضیحاتی در رابطه با ERP و سیستم SAP و سپس نقش مهندسین صنایع در این حوزه ارائه نمودند و سپس آقای مهندس ارض پیما در رابطه مزایای استقرار سیستم SAP در صنایع تولیدی کروز تجربیات خود را ارائه نمودند.

کلمات کلیدی sap دانشگاه شریف