مسیر شغلی در سامه آرا

مسیر شغلی در سامه آرا

 
منابع انسانی از مهم‌ترین دارایی‌های سازمان است. منابع انسانی متخصص و با تجربه در رشد و توسعه سازمان بسیار مؤثرند. لذا سامه‌آرا به این منابع توجه شایانی نموده و در جهت پیشرفت آن‌ها می‌کوشد. ترسیم مسیر شغلی همکاران به سامه‌آرا کمک نموده است تا بر اساس برنامه‌ای دقیق مسیر پیشرفت همکاران را دنبال نماید. مسیر شغلی زیر به همکاران نیز مساعدت نموده تا بدانند باید چه تجارب و تخصص‌هایی را کسب کنند تا برای احراز سطوح بالاتر آماده شوند.
شکل زیر مسیر شغلی مشاوران SAP Functional سامه‌آرا را نمایش می‌دهد:
 
Trainee: شخصی که در شرکت استخدام می‌‌شود، مابین 6 ماه تا یک سال ابتدای همکاری، Traineeنامیده می‌‌شود و در این مدت تحت آموزش‌‌هایSAPقرار می‌‌گیرد. شخص باید تحت نظارت مشاور ارشد، قابلیت مطالعه و یادگیری فرآیندها و ترنزاکشن‌‌های SAP و نیز سایر نیازمندی‌‌های مرتبط کاری را داشته باشد.
Junior: نفر مربوطه در این مرحله از سطح شغلی خود، پس از فراگیری مقدماتی فرآیندهای SAP، باید با ابزارهای SAP آشنایی نسبتا کاملی پیدا کرده و در اجرای پروژه‌‌‌ها، مشاور ارشد پروژه را یاری رساند.
Associate: پس از آشنایی با ابزارهای SAP، مشاور در این مرحله باید نحوه Customizing را فرا گیرد و با مشاور ارشد پروژه در راستای تحقق اهداف پروژه همکاری نماید.
Senior: پس از فراگیری نحوه Customizing، مشاور در این مرحله باید نیازمندی‌‌‌‌های مشتری را دقیقا بشناسد و راهکارهای نهایی را به وی ارائه دهد. مسئولیت تحویل مدارک پروژه به مدیر پروژه با Senior Consultant می‌‌‌‌باشد.
Principal: مشاور در این مرحله توانایی مدیریت یکپارچگی بین ماژول‌‌‌‌ها و مدیریت پروژه را باید داشته باشد.
Lead: در این مرحله، مشاور مسئول تبیین و محقق کردن استراتژی‌‌‌‌های سازمانی در راستای اهداف شرکت می‌‌‌‌باشد. همچنین مسئولیت توسعه و رشد پرسنل زیر مجموعه را نیز بر عهده دارد.