خدمات امکان سنجی

خدمات امکان سنجی
با توجه به تجربه شکست برخی از پروژه های SAP-ERP و هرینه بر بودن این گونه پروژه ها ، پرسشی که برای بیشتر سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی وجود دارد این است که با توجه به محدودیت‌ها و وضعیت موجود آن‌ها، آیا امکان پیاده‌سازی و استقرار موفق سیستم پیشرفته SAP ERP در شرکتشان وجود دارد و بطور کلی چه پیش‌نیازهایی برای اجرای موفق این پروژه لازم می‌باشد.
مشاوران شرکت سامه‌آرا به پشتوانه تجربه استقرار پروژه های متعدد  در سازمان ها با سطح بلوغ و  آمادگی متفاوت و با بهره گیری از مدل های ارزیابی استاندارد، در کوتاه ترین زمان ممکن به خوبی پروژه های امکان سنجی را انجام می دهند.
 
امکان سنجی از چند منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
 

آیا با توجه به اهداف و استراتژی تعیین شده، سازمان به SAP ERP نیاز دارد یا خیر؟

آیا سازمان، آمادگی و بلوغ لازم برای پیاده سازی SAP ERP را دارد یا خیر؟

آیا سیستم سپ برای سازمان مورد مطالعه، راهکارهای استاندارد دارد یا خیر؟
 
کدام حوزه فرآیندی سازمان آمادگی و بلوغ لازم برای استقرار سیستم را داراست ؟
 
▪ برای آماده شدن سازمان برای شروع پروژه چه پروژه های بهبودی لازم است که انجام پذیرد؟

چارچوب 7s مکنزی یک مدل ارزیابی استراتژیک


چارچوب 7S مکنزی، یک ابزار برنامه‌ریزی استراتژیک است که به سازمان ها امکان می‌دهد مسیر حرکت به سمت اهداف موردنظر خود را ارزیابی و طراحی نماید. در این چارچوب 7 المان اصلی هر سازمان شامل استراتژی، ساختار، سیستم و فرایند، سبک و شیوه مدیریت ، وضعیت حوزه منابع انسانی، مهارت های کارکنان کلیدی و ارزش ها و باورهای سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از این چارچوب به خوبی می توان سازمان را برای انجام پروژه های استراتژیک سازمانی ارزیابی نمود.     

نحوه سنجش میزان آمادگی سازمان برای اجرای پروژه SAP-ERP

مدل بلوغ توانایی های سازمان 


مدل بلوغ فرایندی CMMI چهارچوبی ثابت‌شده در صنعت است که برای بهبود کیفیت محصولات و فراهم سازی بستر توسعۀ سیستم های سازمانی به کارگرفته می شود. در این مدل پنج مرحله برای توصیف سطح بلوغ فرآِیندهای سازمان وجود دارد. مدل بلوغ فرایندی CMMI، با به‌کارگیری دانش و تجارب در مدیریت فرایندها و با تکیه بر این اصل که «کیفیت سیستم یا محصول به‌شدت متأثر از فرایندی است که در توسعه و نگهداشت آن به ‌کار رفته است»، ایجاد شده است.

تعیین محدوده استقرار سیستم SAP-ERP

سنجش میزان آمادگی سازمان ها 
 
 جایگاه پروژه سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی SAP-ERP در استراتژی و اهداف سازمان
چارت سازمانی و وضعیت نیروهای کلیدی مورد نیاز پروژه
 میزان احساس نیاز ذینفعان سازمان به  SAP ERP و درک نیاز به تغییر در راستای بهبود سازمان و حل مشکلات
 بررسی میزان حمایت ذینفعان به خصوص مدیران ارشد سازمان از لزوم اجرای SAP ERP و آمادگی جهت تغییر
 وضعیت آیین‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و روش‌های اجرایی سازمان
 وضعیت کلی فرایندهای سازمان و تطبیق آن با فرایندهای SAP ERP
 وضعیت داده‌های موجود و انطباق آن با کیفیت مورد نیاز در سیستم SAP ERP
 وضعیت سیستم‌های کاربردی موجود
 وضعیت بستر فناوری اطلاعات سازمان جهت استقرار سیستم 
●  میزان بودجه و سرمایه‌گذاری مورد نیاز پروژه
 
متناسب با سطح بلوغ سازمان ها ، برنامه های بهبود لازم برای آمادگی سازمان بر اساس معیارهای مختلف معماری سازمانی (باور های سازمانی، استراتژی، فرآیندها، سیستم ها ، ساختار و منابع انسانی ) ارائه  می شود. 
از جمله دیگر خدمات شرکت سامه آرا همکاری با سازمان ها جهت اجرای پروژه های بهبود تعریف شده جهت رسیدن به سطح آمادگی لازم می باشد.
                
 
تعیین محدوده استقرار سیستم 
 
اصولا سازمان های متقاضی استقرار سیستم SAP-ERP از سطح بلوغ متفاوتی در حوزه های فرآیندی خود برخوردارند. میزان بلوغ فرایندهای اصلی سازمان یکی از معیارهای اصلی میزان آمادگی سازمان برای استقرار سیستم و همچنین تعیین محدوده پروژه می باشد.
شرکت سامه آرا پس از ارزیابی سطح بلوغ فرآیندهای سازمان و با توجه به شرایط و نیازمندی های مشتری، محدوده استقرار و نحوه فاز بندی پروژه را به سازمان پیشنهاد می دهد که می تواند مبنای اسناد RFP برای برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار پروژه و عقد قرارداد اجراء قرار  گیرد.
 
خدمات امکان سنجی

در صورت نیاز به دریافت خدمات مشاوره امکان سنجی شرکت سامه آرا فرم درخواست مشاوره را تکمیل فرمایید.