پیاده سازی و استقرار سیستم

پیاده سازی و استقرار سیستم

پیاده سازی و استقرار سیستم های جامع منابع سازمانی SAP-ERP به عنوان اصلی ترین ماموریت شرکت سامه آرا می باشد. کلیه پروژه هایی که تاکنون توسط این شرکت انجام شده کاملا منطبق بر آخرین متدولوژی استاندارد سپ بوده است. در این متدولوژی مجموعه جامعی از اقدامات برای هر فاز لیست شده است که با توجه به شرایط قرارداد و کارفرما فعالیت‌هایی که برای اجرای صحیح قرارداد لازم است انجام خواهد شد.

 

SAP طی سال های متمادی و به موازات معرفی نسل های جدید از محصولات خود ، متناسب با توسعه تکنولوژی محصول و بر اساس بازخور پروژه های استقرار یافته سعی نموده که متدولوژی استقرار پروژه های خود را بروز نماید. شرکت سامه آرا نیز همواره خود را متعهد دانسته که ضمن استقرار آخرین نسخ SAP، پروژه های خود را بر مبنای آخرین متدلوژی های معرفی شده SAP  در سازمان ها مستقر نماید. متدولوژی ASAP- RDS و طی سال های اخیرSAP Activate از جمله متدولوژی های استقرار بوده است.


 آشنایی با پروژه های استقرار سامه آرا 

  

پروژه های SAP یکی از پروژه های بزرگ سیستمی در سازمان ها محسوب می شود که همواره مدیریت تسک ها، ایشوها و مستندات آن یکی از دغدغه های شرکت های پیاده ساز است. در این رابطه شرکت سامه آرا به خوبی توانسته از نرم افزار JIRA به عنوان یک ابزار توانمندساز برای مدیریت پروژه های خود در حوزه های مدیریت کارها و وظایف، مدیریت ریسک های پروژه، مدیریت مستندات پروژه، مدیریت ایشوها و مشکلات پروژه، مدیریت تایم شیت پروژه، مدیریت تعاملات با تیم مشتری استفاده نماید.


 آشنایی با متدولوژی های استقرار SAP-ERP


شرکت سامه آرا مفتخر است که بیشترین سهم انجام پروژه های کامل Full cycle انجام شده SAP-ERP در ایران را به خود اختصاص  داده است. تجربه انجام یک پروژه از مرحله امکان سنجی و آماده سازی اولیه سازمان مشتری تا مرحله اجرا و پشتیبانی پس از آن ، از شرکت سامه آرا یک شرکت با تجربه ساخته است.

پیاده سازی و استقرار سیستم