پشتیبانی و ارتقاء

پشتیبانی و ارتقاء

شرکت هایی که صاحب سسیتم های SAP-ERP  می باشند، پس از استقرار اولیه سیستم و گذار از دوره تثبیت سیستم که با همکاری شرکت پیاده ساز و سازمان مشتری انجام می گردد. نیازمند خدمات پشتیبانی متنوعی جهت نگهداری  و توسعه سیستم خود می باشند. شرکت سامه آرا در حوزه های زیر آماده ارائه خدمات به شرکت  هایی است که سیستم سپ در آنها نصب شده است.

شرکت سامه آرا در راستای توافقنامه سطح خدماتی که با مشتری  تعریف کرده در حوزه های زیر خدمات پشتیبانی و ارتقاء ارائه می نماید :

 ▪ آموزش و بازآموزی حوزه های SAP ERP

 ▪ بهبود فرایندها و عملکرد سیستم SAP ERP

 ▪ پیاده‌سازی فرایندهای جدید SAP ERP

 ▪ توسعه سیستم SAP ERP

 ▪ بررسی و رفع خطاهای کاربران

 ▪ راه‌اندازی SAP Help desk 

 ▪ ارتقا سیستم SAP ERP

 ▪ مشاوره و ارائه راهکار

 ▪ انتقال اطلاعات

 

پشتیبانی و ارتقاء
لازم به ذکر است که در صورتی که در زمان پیاده‌سازی از Best Practice ها و استانداردهای SAP ERP استفاده شود، بعد از پیاده‌سازی سیستم SAP ERP به دلیل طراحی منحصر به فرد این سیستم، به ندرت bug و یا خطایی در سیستم مشاهده می‌گردد.
شرکت سامه‌آرا در راستای ارائه خدمات پشتیبانی بهتر به مشتریان خود برای هر مشتری از سیستم Ticketing استفاده می‌نماید تا مشتری بتواند در هر لحظه آخرین وضعیت درخواست‌های خود را پیگیری نماید.