مدیریت نگهداری و تعمیرات

مدیریت اطلاعات پایه و پیکربندی تجهیزات و دستگاه ها و ابزارآلات برنامه ریزی تعمیرات، تعمیرات پیشگیرانه، اضطراری و اصلاحی

مشاهده بروشور
مدیریت نگهداری و تعمیرات

در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی سپ ماژول نگهداری و تعمیرات یا مدیریت سرمایه (SAP PM (Plant Maintenance به برنامه ریزی و زمان بندی جهت بهره برداری بهینه از تجهیزات که یکی از دارایی های مهم هر سازمان هستند، می پردازد و سازمان را قادر می سازد اطلاعات تجهیزات را جمع آوری نموده و نسبت به بهره برداری بهینه از آن ها برنامه ریزی نماید و از این طریق به افزایش عمر مفید تجهیزات کمک نماید.

این ماژول جهت حصول این نتایج امکانات زیر را در ا ختیار سازمان ها قرار می دهد :

تنظیمات پایه :

 • سازمان دهی تیم های برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ( PM Planners ) و مراکز کاری نگهداری و تعمیرات ( Work Center )  
 • مدیریت اطلاعات پایه مربوط به تجهیزات و ماشین آلات ( Equipments )  مشمول نگهداری و تعمیرات در موقعیت های مختلف ( Function Location ) و
 •  امکان تعریف درخت محصول جهت نگهداری و سرویس دهی ( Maintenance BOM) مجزا از BOM تولیدی جهت تعریف قطعات یدکی مرتبط با دستگاه و ارائه خدمات سرویس دستگاه ها

فرآیندهای اصلی :

 • امکان برنامه ریزی و  مدیریت نت های پیشگیرانه ( Preventive Maintenance ) 
 • امکان برنامه ریزی و مدیریت سرویس های  دوره ای مبتنی بر شرایط ، زمانبندی  یا عملکرد دستگاه ها ( Predective Maintenance ) جهت حصول اطمینان از وضعیت بهینه دستگاه ها و تجهیزات
 • رسیدگی به توقفات کاری دستگاه ها با انجام نت اضظراری ( Emergency Maintenance )  در مواقع توقفات دستگاه ها ( Break-Down )
 • مدیریت نت اصلاحی (Corrective Maintenenace) برای رسیدگی به عیوب دستگاه های در حال عملیات

فرآیندهای پشتیبانی :

 • مدیریت فرآیند نوسازی و بروز رسانی قطعات یدکی( Refurbishment ) با هدف بالا بردن قابلیت استفاده قطعات یدکی 
 • مدیریت کالیبراسیون تجهیزات و لوازم کنترل کیفیت ( Test Equipment Management)
 • مدیریت فرآیندهای نصب و راه اندازی اولیه ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای شرکت ( Invest Order Process )
 • مدیریت پروژه های تعمیرات و نگهداری (shutdowns ; Overhauls; Modifications, Major Repairs ; Investments )
 • مدیریت هزینه تعمیرات تجهیزات ( PM Cost ) و  تاثیرگذاری روی ارزش آن ها (چه از نظر قیمت قطعات و چه از نظر هزینه نت )
 • کنترل و مدیریت وارانتی تجهیزات و ماشین آلات  (Warranty Process )
 •  ردیابی تاریخچه تغییرات دستگاه ها چه از نظر تغییرات مکانی و چه از نظر فعالیت های تعمیراتی آن
 • تهیه گزارشات مختلف در سطح برنامه ریزی، اجرا و مدیریت شاخص های عملکرد مانند  شاخص های میانگین زمان توقفات و میانگین زمان تعمیر
 • گزارشات تحلیلی از خرابی های و علل وقوع آنها 

 

بهبود عملکرد سازمان با ماژول PM

سازمان ها با استفاده از ماژول نگهداری و تعمیرات به خوبی می توانند عملکرد تجهیزات و ماشین آلات خود را بهینه سازی کرده و با کاهش توقفات و افزایش ظرفیت کاری  دستگاه ها به بهره وری عملیاتهای سازمان کمک نمایند. نسخه SAP S4/HANA با به کارگیری امکانات تحلیلی FIORI   به خوبی این قابلیت ها را در اختیاز سازمان ها قرار داده است.

مشاهده کلیپ مرتبط >>

 

به دلیل آن که تجهیزات و ماشین آلات هر سازمان جزو سرمایه های مهم هر شرکت محسوب می شود و کیفیت فرایندهای اصلی سازمان ارتباط مستقیمی به عملکرد و در دسترسی بودن این تجهیزات دارد ، لذا سازمان بایستی رویکرد استراتژیک مشخصی برای مدیریت این سرمایه ها داشته باشد.

گام های اصلی این رویکرد شامل موارد زیر می باشد:

 • تعریف سیستم و روش نت :  شناسایی مدل و استاندارد های مورد نیاز برای برای  تعریف تجهیزات، دسته بندی و الویت بندی آنها، تهیه دستورالعمل های نت مرتبط با آنها 
 •  شناسایی تجیهزات بحرانی : تعریف و دسته بندی تجهیزات بر اساس مبانی شناسایی شده در مرحله قبل 
 • تعریف استراتژی نت هر تجهیز بر اساس مبانی تحلیل مختلف مانند FMEA و معیارهای و دستور العمل های تهیه شده 
 • تهیه دستور العمل نت هر تجهیز بر اساس مبانی مختلف دوره زمانی، عملکرد دستگاه یا شرایط عملیاتی و ثبت قوانین و اطلاعات پایه مرتبط در سیستم 
 • انجام عملیات سرویس بر اساس دستور العمل های تعریف شده  
 • پایش عملیات سرویس دهی و اطمینان از اثر بخشی آنها بر اساس گزارشات و شاخص های کلیدی عملکرد اندازه گیری شده در سیستم  

 

https://www.aparat.com/v/jr41S

https://www.sap.com/assetdetail/2020/10/9870e39a-b97d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html

 

ماژول نگهداری و تعمیرات از یکپارچگی بالایی با سایر ماژول های سیستم SAP-ERP برخوردار است که از مهمترین آنها به موارد زیر می توان اشاره نمود : 

 • یکپارچگی با ماژول مالی

  یکپارچگی با واحد مالی، از طریق تسهیم دقیق تر و تخصیص هزینه های نت بسته به هر فعالیت (زمان اجرا، مواد و خدمات) ،  تخصیص بودجه به فعالیت های نت و ارتباط با ماژول حسابداری اموال جهت مدیریت دارایی های ثابت شرکت 

   

 • یکپارچگی با کیفیت

  یکپارچگی با واحد کیفیت از طریق اجرای نت پیشگیرانه جهت حصول اطمینان از صحت عملکرد دستگاه ها و تجهیزاتی که در حوزه کنترل کیفیت استفاده می شود. در ماژول کیفیت به این اقدامات کالیبراسیون گفته می شود

   

 • یکپارچگی با ماژول تأمین

  یکپارچگی با واحد تأمین جهت برنامه ریزی تأمین مواد مصرفی فعالیت های نت پیشگیرانه برنامه ریزی شده در آینده و دریافت خدمات از بیرون سازمان برای فعالیت های نت و سرویس های دوره ای مورد نیاز سازمان 

 • یکپارچگی با ماژول تولید

  یکپارچگی با واحد تولید جهت ظرفیت سنجی مراکز کاری براساس میزان توقف دستگاه ها به دلیل فعالیت های نت

 • یکپارچگی با ماژول پروژه

  یکپارچگی با واحد مدیریت پروژه جهت تخصیص فعالیت های نت به گام های پروژه و ساختار WBS و ارتباط دادن آن ها به بودجه پروژه برای پروژه های نگهداری و تعمیراتی که انجام می شود. عمده این گونه پروژه ها ShutDowns; Overhauls; Modifications, Major Repairs ; Investments می باشد.

 • یکپارچگی با ماژول منابع انسانی

  یکپارچگی با واحد منابع انسانی جهت تخصیص نفرات هر مرکز کاری با قابلیت ارائه گزارش سطح فعالیت هر فرد