مدیریت پروژه

امکانات اصلی و کلیدی کنترل پروژه همچون قابلیت زمانبندی، تعریف، تخصیص و تسطیح منابع و تهیه گزارشات پیشرفته

مشاهده بروشور
مدیریت پروژه

مدیریت پروژه در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی  SAP ERP

ماژول (SAP PS (Project System با داشتن ابزارهایی قدرتمند،بستری مناسب برای کنترل و مدیریت اثربخش پروژه‌ها فراهم می‌آورد. این ماژول، علاوه بر ارائه امکانات اصلی و کلیدی کنترل پروژه هم‌‌‌‌چون قابلیت زمان‌‌‌‌بندی، تعریف، تخصیص و تسطیح منابع و تهیه گزارشات پیشرفت،با توجه به یکپارچگی با سایر ماژول‌‌‌‌ها (از جمله ماژول مالی و حسابداری مدیریت، منابع انسانی، تأمین و تدارکات، لجستیک، تولید، فروش، مدیریت اسناد و ...) و دسترسی مناسب به اطلاعات، امکان مدیریت بهتر پروژه‌‌‌‌ها را فراهم آورده و با ارائه گزارشات جامع، مدیران پروژه را جهت تصمیم‌‌‌‌گیری یاری می نماید.

کارکرد Fiori در ماژول مدیریت پروژه

در ویرایش  SAP S4/HANA  سپ سعی نموده با ارائه محیط واسط کاربری جدید که کاملا تحلیل گرا بوده و با منطق هوشمندی کسب و کار پیاده سازی شده کاربران را هدایت و راهنمایی نماید. در این خصوص فرم های متعددی پیاده سازی نموده است.

◄جزئیات بیشتر

 

 • کاربردها

  ▪ امکان تعریف ساختار پروژه‌‌‌‌ها، شامل ساختار شکست کار (WBS) و فعالیت‌‌‌‌های پروژه  (Activity)

  ▪ امکان برقراری ارتباط با سایر ابزارهای حوزه مدیرت و کنترل پروژه از قبیل P6،MSP 

  ▪ امکان تعریف پروژه‌های الگو و استفاده از آن‌‌‌‌ها جهت تعریف پروژه‌‌‌‌های آتی

  ▪ امکان تعیین سطح دسترسی افراد بر روی هر یک از اجزای ساختار پروژه‌

  ▪ امکان ثبت و نگهداری تمامی نسخه‌‌‌‌های اسناد مدیریت پروژه و تخصیص آن‌‌‌‌ها به سطوح مختلف پروژه

  ▪ امکان تهیه سناریوهای مختلف What-if و تحلیل آن‌‌‌‌ها از طریق قابلیت Project Simulation

  ▪ امکان تهیه Snap Shotهای مختلف از پروژه از طریق قابلیت Project Version

  ▪ امکان زمان‌‌‌‌بندی پروژه

  ▪ امکان ثبت زمان‌های واقعی برای فعالیت‌های پروژه و قابلیت زمان بندی مجدد (Rescheduling)

  ▪ امکان برنامه‌ریزی پیشرفت کار (Progress Planning) بر اساس روش‌‌‌‌های مختلف

  ▪ امکان تایید کار انجام شده و تعیین درصد پیشرفت کار واقعی

  ▪ امکان تخصیص نقاط عطف (Milestone) مختلف به پروژه و بهره‌گیری از آن‌‌‌‌ها جهت تحلیل روند پروژه 

  ▪ امکان برنامه‌ریزی منابع (نیروی انسانی و ماشین‌آلات) از طریق ایجاد Work Center 

  ▪ امکان برنامه‌ریزی نیازمندی مواد (MRP) به ازای هر پروژه و ایجاد اتوماتیک درخواست خرید جهت شروع فرآیند تأمین و عقد قرارداد

  ▪ امکان تسریع (Expediting) فرایند تأمین از طریق قابلیتMaterial Progress Tracking

  ▪ امکان ایجاد درخواست برای دریافت خدمات مورد نیاز پروژه جهت شروع فرآیند تأمین و عقد قرارداد

  ▪ امکان برنامه‌ریزی هزینه (Cost Planning) به صورت دستی و یا بر اساس منابع تخصیص یافته و خدمات مورد نیاز پروژه

  ▪ امکان برنامه‌ریزی درآمد (Revenue Planning) به صورت دستی و یا بر اساس سفارشات فروش

  ▪ امکان بودجه‌‌‌‌بندی پروژه و کنترل هزینه‌ها با سقف بودجه تعریف شده

  ▪ امکان درج هزینه واقعی (Cost Actual) بر روی هر یک از اجزای پروژه 

  ▪ امکان درج درآمد واقعی (Revenue  Actual) بر روی هر یک از اجزای پروژه از طریق ثبت فاکتور فروش (Billing)

  ▪ امکان تحلیل سود و زیان پروژه (در سطح هر یک از اجزای مورد نظر)

  ▪ امکان مدیریت تغییرات

  ▪ امکان مدیریت تعارضات Claim Management

  ▪ امکان گزارش‌‌‌‌گیری از  ساختار پروژه

  ▪ امکان گزارش‌‌‌‌گیری از  مستندات پروژه

  ▪ امکان گزارش‌‌‌‌گیری از درصد پیشرفت پروژه

  ▪ امکان گزارش‌‌‌‌گیری از  منابع و ظرفیت‌های پروژه

  ▪ امکان گزارش‌‌‌‌گیری از  درخواست‌ها و سفارشات خرید و قراردادهای پروژه

  ▪ امکان گزارش‌‌‌‌گیری از  کالاهای پروژه (نیازمندی‌ها، موجودی انبار، درخواست‌های مصرف و ...)

  ▪ امکان گزارش‌‌‌‌گیری از  هزینه‌های پروژه (براساس دسته‌بندی‌های هزینه‌ای و یا به ازای ساختار شکست کار (WBS))

  ▪ امکان تهیه گزارش از تعهدات پروژه و میزان کار باقیمانده

  ▪ امکان تهیه گزارش‌‌‌‌های Actual Line Item برای مشاهده اسناد مربوط به هزینه و درآمد پروژه

  ▪ امکان تهیه گزارش‌‌‌‌های Cash جهت مشاهده لیست فاکتور (Invoice) ها، صورت حساب (Billing) ها، پرداختی ها و دریافتی های هر پروژه

  ▪ امکان تهیه گزارش‌‌‌‌های مقایسه‌‌‌‌ای بودجه و هزینه‌‌‌‌های برنامه‌ریزی شده و تحقق یافته به ازای اجزای پروژه و در بازه‌‌‌‌های زمانی مشخص

   
 • مزایا

  ▪ تعیین بهای تمام شده هر پروژه در هر یک از سطوح شکست پروژه با دقت بالا و به ریز عوامل هزینه 

  ▪ ثبت درخواست های خرید کالا/خدمات در پروژه در WBS مورد نظر، ثبت سفارشات عطف به درخواست پروژه، ثبت اسناد مالی مربوط به رسید کالا/خدمات به طور اتوماتیک و درج هزینه واقعی بر روی WBS مورد نظر

  ▪ تعیین عامل هزینه (Cost Element) به طور اتوماتیک با انتخاب کد Material و یا Service در پروژه، جلوگیری از بروز اشتباه

  ▪ یکپارچه شدن ساختار شکست کار(WBS) و ساختار شکست هزینه (CBS)

  ▪ عدم محدودیت در تعداد سطوح شکست و انتخاب هر یک از سطوح شکست پروژه در اسناد مالی دستی

  ▪ برنامه ریزی هزینه (Cost Planning) به تفکیک عوامل هزینه با تعیین نیازمندی کالا و خدمات در پروژه (بر اساس نرخ کالا/ خدمات)

  ▪ ایجاد تعهدات (Commitment) پس از ثبت نیازمندی کالا/ خدمات در پروژه

  ▪ کنترل و مدیریت بودجه پروژه (در هر یک از سطوح شکست مورد نظر)

  ▪ ثبت پیش پرداخت ها و علی الحساب های پرداختی به پیمانکاران  عطف به پروژه (عطف به سفارشات خرید پروژه)

  ▪ محاسبه ارزش اکتسابی (Earn Value) و شاخص های مربوطه (Cost Variance, Work Variance, CPI ,… )  و پیش بینی هزینه تکمیل پروژه بر اساس میزان پیشرفت کار فیزیکی و ارائه گزارشات مربوطه

  ▪ پیش بینی درآمد (Revenue Planning) در پروژه در سطوح شکست مورد نظر

  ▪ ثبت سفارشات فروش و همچنین فاکتور فروش (Billing) عطف به WBS پروژه و ایجاد Actual Revenue برای پروژه

  ▪ ثبت پیش دریافت ها عطف به پروژه

  ▪ تحلیل سود و زیان پروژه در سطوح شکست مورد نظر بر اساس روش های مختلف( نظیر Cost Based, Revenue Based , … ) و محاسبه شاخص هایی نظیر: پیمان در جریان پیشرفت ، هزینه تمام شده پروژه ، مازاد درآمد ، کسری درآمد ، سود وزیان ، ذخیره زیان قریب الوقوع و غیره

  ▪ قابلیت Cash Management و ارائه گزارشاتCash in  و Cash out پروژه (Plan/Actual)