خدمات پس از فروش Customer Servive-CS

زیر سیستم های مدیریت درخواست مشتریان،مدیریت Technical Object ها،سرویس در محل مشتری،سرویس در مراکز سرویس داخلی،سرویس های برنامه ریزی شده و ...

مشاهده بروشور
خدمات پس از فروش Customer Servive-CS

ماژول خدمات مشتریان یا SAP CS) Customer Service) شامل فرایندهای مدیریت درخواست مشتریان، ارائه خدمات در محل مشتری، انجام خدمات تعمیرات، سرویس های برنامه ریزی شده، کنترل اطلاعات گارانتی و صدور صورتحساب می باشد.

برخی از قابلیت های کاربردی در این ماژول عبارت است از : مدیریت درخواست های مشتریان، مدیریت Technical Object ها، سرویس در محل مشتری، سرویس در مراکز سرویس داخلی، مدیریت قراردادهای خدماتی، سرویس های برنامه ریزی شده، مراكز ارتباط با مشتري (Customer Interaction Center) و ثبت و ارجاع اتوماتیک درخواست ها، دسته بندی انواع خرابي، علل خرابي، محل وقوع مشكل و اقدامات مورد نياز Catalog، مدیریت دانش براي مشكلات پيش آمده و ارائه راه حل در موارد مشابه Solution Database، محاسبه نرخ سرویس پیشنهادی به مشتری Service Quotation، فرآیند ثبت و پردازش قراردادها، سرویس بلند مدت یا دوره ای Service Contract Processing، کنترل اطلاعات گارانتی و وارانتی محصول در هنگام ارائه خدمات و صورتحساب، ارائه سرويس در محل مشتري (Field Service) با قابليت برنامه ريزي زمان، هزينه و منابع، صدور صورتحساب بر اساس سرویس های ارائه شده (Billing) گزارشات

کارکرد Fiori در ماژول خدمات پس از فروش

در ویرایش  SAP S4/HANA  سپ سعی نموده با ارائه محیط واسط کاربری جدید که کاملا تحلیل گرا بوده و با منطق هوشمندی کسب و کار پیاده سازی شده کاربران را هدایت و راهنمایی نماید. در این خصوص فرم های متعددی پیاده سازی نموده است.

◄جزئیات بیشتر