یادگیری ماشین در SAP

شرکت های موفق توسط داده ها (data) و بینش ها (insight)هدایت می شوند. این نگرش نیازبه اندازه‌گیری، نظارت، پیش‌بینی و اجرا بر روی فرایندهای کسب و کار و .......

یادگیری ماشین در SAP

یادگیری ماشین در SAPSAP Machine Learning

شرکت های موفق توسط داده ها  (data)و بینش ها (insight)هدایت می شوند. این نگرش نیاز به اندازه‌گیری، نظارت، پیش‌بینی و اجرا بر روی فرایندهای کسب و کار، به شیوه ای مستمر و خودکار و با استفاده از فناوری های نسل جدید دارد.شرکت شما می‌تواند فرصت‌های استفاده نشده را شناسایی کرده و از آنها بهره‌برداری کند، و فرصت‌های پنهان را آشکار کند.ریسک ها را با استفاده از داده های بزرگ و اینترنت اشیاء به صورت خودکار انجام دهید .همه به صورت Real Time و با قدرت یادگیری ماشین.

یادگیری ماشین در SAP از زیر مجموعه‌های ابزار SAP Leonardo  است که به سیستم‌ این امکان را می دهد تا به صورت خودکار فرایندی خاص و پر تکرار را یادگرفته و به کمک کاربر سیستم آمده و در مواردی فرایند را به جای کاربر انجام میدهدو یا در موارد دیگر قدم به قدم کاربر را راهنمایی نموده و از خطاهای کاربر جلوگیری مینماید. تمرکز اصلی یادگیری ماشینی بر فرایندهایی است که بتوانند به داده‌ها دسترسی پیدا کنند و از آن برای یادگیری خود استفاده کنند. هدف این است که به سیستم این اجازه را بدهیم که بدون دخالت و کمک انسان به طور اتوماتیک انجام دهد.

انواع یادگیر در SAP با ذکر مثال در زیر ارائه شده است :

  • Matching - تطبیق پرداخت برای باز کردن موارد به صورت نقدی
  • Recommendation - پیشنهاد چه درخواست خریدی نیاز به تایید دارد
  • Prediction - پیش بینی اینکه چه متریال هایی دیر تحویل خواهد شد
  • Pattern Recognition -   تشخیص الگو بطور مثال تشخیص تقلب در موارد غیرعادی انجام هزینه
  • Image Recognition - خرید مبتنی بر تصویر فاکتور خرید
  • Extraction- استخراج داده های بدون ساختار از پی دی اف/ایمیل
  • Classification - طبقه بندی کالاهای خطرناک ، طبقه بندی علل خرابی
  • Ranking / Scoring - رتبه بندی / امتیاز دهی – ارزیابی پیشنهاد دهنده
  • Regression – هفته آینده مشتری چه مقدار محصول خریداری خواهد کرد
  • Customer Segmentation- تقسیم بندی مشتریان با رفتار مشابه