اجرای تست یکپارچگی فرایندهای SAP در صنایع شیمیایی غفاری

اجرای تست یکپارچگی فرایندهای SAP در صنایع شیمیایی غفاری
بازگشت

اجرای تست یکپارچگی فرایندهای SAP در صنایع شیمیایی غفاری

اجرای موفق تست یکپارچگی سیستم SAP ERP S/4HANA در صنایع شیمیایی غفاری

در روز 7 آبان ماه 1401 جلسه تست یکپارچگی سیستم SAP ERP با حضور بیش از 75 نفر از مدیران ارشد ، مدیران و کارشناسان محترم از تمامی واحدهای صنایع شیمیایی غفاری به همراه مشاورین شرکت سامه آرا در سالن همایش هتل المپیک تهران برگزار گردید.

جلسه از ساعت 8 صبح تا ساعت 7 عصر ادامه یافت و تست سیستم با اطلاعات واقعی برای تولید یکی از محصولات اصلی از ابتدا تا انتها یعنی برنامه ریزی فروش ، برنامه ریزی تامین مواد ، فرایند تامین مواد ، خرید پیمانکاری جابجایی بین کارخانه ها و انبارها ، فرایند انبار داری، کنترل کیفی موارد ورودی ، برنامه ریزی تولید و انجام تولید محصول ، عملیات کنترل کیفی در حین تولید و پس از تولید ، فروش محصول و کنترل اسناد مالی در کل فرایند زنجیره تامین توسط کاربران کلیدی صنایع شیمیایی غفاری با موفقیت انجام گردید.

موارد زیر از نکات قابل توجه در این جلسه بود که نوید اجرای موفقیت آمیز پروژه را در دیماه سال جاری میدهد.

  • حضور و حمایت مدیران ارشد از ابتدا تا انتهای جلسه
  • اجرای تست کامل سیستم توسط کارشناسان صنایع شیمیایی غفاری
  • تسلط مناسب کارشناسان صنایع شیمیایی غفاری در اجرای فعالیتهای سازمان در سیستم سپ
  • مشاهده فرهنگ بی نظیر همکاران صنایع شیمیایی غفاری (توجه ، صبوری ، نظم و مشاهده عزم و اراده برای اجرای موفق سیستم سپ در راستای اهداف استراتژیک سازمان مثال زدنی بود)
  • برنامه ریزی و پیگیری مناسب توسط مدیران پروژه سپ ( صنایع شیمیایی غفاری و سامه آرا)
  • تلاش و تعهد مشاوران شرکت سامه آرا در طراحی ، بومی سازی ، آموزش و تست کامل فرایندها