اخبار سامه آرا

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

برگزاری سمینار آشنایی با سیستم SAP در دانشگاه شریف

سمینار آشنایی با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP در دانشگاه شریف با حضور مدیر عامل سامه آرا آقای دکتر ریاستیان و آقای مهندس ارض پیما معاونت سیستم های صنایع تولیدی کروز در تاریخ 20 تیر ماه 1400 برگزار گردید.

برگزاری جلسه انتقال تجربه در دانشگاه علم و صنعت

برگزاری سمینار انتقال تجربیات دکتر ریاستیان در داشکده صنایع دانشگاه علم وصنعت

در آستانه 50 سالگی مهندسی صنایع در دانشگاه شریف

نشست مهندسین صنایع در آستانه 50 سالگی دانشگاه شریف با حضور آقایان ریاستیان ، ارض پیما ، مقدر و حبیبی در رابطه با ERP و SAP صحبت شد.

دسته بندی