اخبار سامه آرا

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

اجرایی شدن موفق ماژول منابع انسانی در شرکت پتروپارس ایران و PRE در بهمن ماه سال 1394

اجرایی شدن موفق ماژول منابع انسانی در شرکت پتروپارس ایران و PRE

حضور شرکت سامه آرا ارائه دهنده راهکارهای SAP درایران در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در دی ماه سال 1394

حضور شرکت سامه آرا ارائه دهنده راهکارهای SAP درایران در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

دسته بندی