اخبار سامه آرا

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

اجرایی شدن سیستم SAP در شرکت سیبا موتور

اجرایی شدن سیستم SAP در شرکت سیبا

اجرایی شدن سیستم SAP در شرکت الکتروپیک

اجرایی شدن کامل سیستم SAP در شرکت الکتروپیک

شروع پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP ERP در گروه فومن شیمی

شروع پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP ERP در شرکتهای گروه فومن شیمی

پایان فاز بومی سازی سیستم SAP S4HANA در صنایع شیمیایی غفاری

پایان فاز بومی سازی سیستم SAP S4HANA در صنایع شیمیایی غفاری

شروع پیاده سازی سیستم SAP ERP در فروشگاههای زنجیره ای ویوان

پروژه استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان SAP-ERP در فروشگاههای زنجیره ای ویوان از تاریخ 1 اسفند 1400 شروع گردید.

دسته بندی