اخبار سامه آرا

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

پایان فاز تست یکپارچگی پروژه بارز کردستان

پایان فاز تست یکپارچگی پروژه بارز کردستان در اردیبهشت ماه 97

شروع پیاده سازی سیستم SAP در شرکت پتروپارس ایران PPIو شرکت PRE

پس از پیاده‌سازی کامل SAP در شرکت پتروپارس لیمیتد و شرکت حفاری پوسکو، در تاریخ 3 بهمن 1392 پروژه پیاده‌سازی SAP-ERP در سایر شرکت‌های گروه پتروپارس لیمیتد (پتروپارس ایران PPIو PRE) شروع شد.

شروع فاز Explore در پروژه پیاده سازی S4HANA در گروه خودرویی بهمن

در روز چهارشنبه مورخ 5 دیماه 1397 فاز Explore ( Blue Print ) از پروژه پیاده سازی SAP S4HANA ورژن 1809 با حضور مدیران و کاربران کلیدی گروه بهمن ، بهمن موتور ، بهمن دیزل و سیبا موتور و کارشناسان و مشاوران سامه آرا بصورت رسمی آغاز گردید.

دسته بندی