اخبار سامه آرا

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

یلدا مبارک

یلدا شرکت سامه آرا 1402

پایان فاز بومی سازی سیستم SAP S4HANA در صنایع شیمیایی غفاری

پایان فاز بومی سازی سیستم SAP S4HANA در صنایع شیمیایی غفاری

شروع پیاده سازی سیستم SAP ERP در فروشگاههای زنجیره ای ویوان

پروژه استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان SAP-ERP در فروشگاههای زنجیره ای ویوان از تاریخ 1 اسفند 1400 شروع گردید.

دسته بندی