اخبار سامه آرا

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

شروع پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم SAP-ERP در مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

طی جلسه ای در تاریخ یک مهر ماه 1398 ، پروژه SAP-ERP مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد به طور رسمی آغاز گردید

عقد قرارداد با کروز در شهریور ماه سال 1390

عقد قرارداد ماژول‌هایmySAP با کروز

دسته بندی