اخبار سامه آرا

خبر و مقاله

پربازدیدترین ها

پایان فاز تست یکپارچگی در شرکت فومن شیمی

پایان فاز تست یکپارچگی کلیه فرایندهای SAP در شرکت فومن شیمی

پایان فاز طراحی سیستم SAP و شروع فاز آموزش

پایان فاز Explore در پروژه پیاده سازی سیستم SAP ERP در شرکت پتروشیمی تبریز

پایان فاز بومی سازی و آموزش سیستم SAP S4HANA در شرکت پتروشیمی تبریز

پایان فاز بومی سازی و آموزش در شرکت پتروشیمی تبریز

دسته بندی